Skip navigation

EJC Search

Login or Create an Account.

Find in

More search boxes.

in
in

Year: From To

Single search box

Results per page:  | Sorted by: relevance · author · journal · date

 

 

 

15 matches in the database. These are records: 1 - 15. New search.

Search Limiters

No search limiters apply to these results.

1. 46 Wstepna ocena wynikow i toksycznosci leczenia chorych na ziarnice zlosliwa, u ktorych zastosowano program LOPP/EVA z uzupelniajacym napromienianiem. Meder, J.; Walewski, J.; Tajer, J.; Lampka, E.; Osiadacz, W.; Brzeska, B.; Borawska, A. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy vol. 4 issue 4 1999. p. 122-123

 W Klinice Nowotworow Ukladu Chlonnego Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie w okresie… (more)

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70045-3. ISSN: 1507-1367.

More Like This

2. 47 Rola leczenia napromienianiem w pierwotnych chloniakach tarczycy. Trzaska, A.; Lampka, E.; Meder, J.; Walewski, J. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy vol. 4 issue 4 1999. p. 123

 Praca przedstawia wyniki leczenia 17 chorych z pierwotnym rozpoznaniem chloniaka tarczycy w Centrum… (more)

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70046-5. ISSN: 1507-1367.

More Like This

3. 22 Problem oceny wczesnej kardiotoksycznosci u chorych na nowotwory Ukladu Chlonnego. Osiadacz, W.; Miskiewicz, Z.; Lampka, E.; Brzeska, B.; Tajer, J.; Meder, J. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy vol. 4 issue 4 1999. p. 110-111

 W ostatnich latach dokonal sie znaczny postep metod diagnostycznych oceniajacych czynnosc i funkcje… (more)

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70022-2. ISSN: 1507-1367.

More Like This

4. 41 Pierwotne chloniaki noso-i orogardla. Tajer, J.; Brzeska, B.; Lampka, E.; Osiadacz, W.; Meder, J.; Walewski, J. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy vol. 4 issue 4 1999. p. 120

 Najczestszym umiejscowieniem chloniakow pozawezlowych jest okolica glowy i szyi: pierscien Waldeyera: nosogardlo, podstawa… (more)

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70040-4. ISSN: 1507-1367.

More Like This

5. 45 Rola radioterapii w kompleksowym leczeniu chorych na szpiczaka. Brzeska, A.; Tajer, J.; Osiadacz, W.; Lampka, E.; Krzyzanowska, B.; Trzaska, B.; Meder, J. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy vol. 4 issue 4 1999. p. 122

 W latach 1995-1998 W Klinice Nowotworow Ukladu Chlonnego Centrum Onkologii w Warszawie leczono… (more)

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70044-1. ISSN: 1507-1367.

More Like This

6. 10 Wstepna ocena skutecznosci i powiklan leczenia metoda skojarzona chorych na ziarnice zlosliwa (chemioterapia MOPP/ABV + radioterapia). Meder, J.; Lampka, E.; Osiadacz, W.; Walewski, J.; Brzeska, B.; Tajer, J.; Kawecki, A. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy vol. 4 issue 4 1999. p. 90-91

 Przedstawiono grupe chorych na ziarnice zlosliwa w stopniach zaawansowania klinicznego I-II leczonych metoda… (more)

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70010-6. ISSN: 1507-1367.

More Like This

7. 43 Izolowany szpiczak kosci tkanek miekkich. Tajer, J.; Lampka, E.; Brzeska, B.; Osiadacz, W.; Meder, J.; Walewski, J. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy vol. 4 issue 4 1999. p. 121

 Izolowany szpiczak kosci (ISK) lub tkanek miekkich (ISTM) stanowi ok. 7% chorob ukladu… (more)

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70042-8. ISSN: 1507-1367.

More Like This

8. 21 Analiza wczesnych i poznych powiklan w grupie chorych leczonych na ziarnice zlosliwa w Centrum Onkologii w Warszawie w latach 1994-1998. Lampka, E.; Meder, J.; Osiadacz, W.; Tajer, J.; Brzeska, B.; Walewski, J.; Kawecki, A. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy vol. 4 issue 4 1999. p. 110

 W okresie 01.01.1994 do 30.06.1998 w Klinice Radioterapii, a nastepnie w Klinice Nowotworow… (more)

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70021-0. ISSN: 1507-1367.

More Like This

9. 8 Ocena wynikow leczenia samodzielna radioterapia chorych na ziarnice zlosliwa w stopniach klinicznego zaawansowania I-IIIA leczonych w latach 1978-1993. Meder, J.; Lampka, E.; Osiadacz, W.; Brzeska, B.; Fijuth, J.; Kawecki, A.; Lyczek, J.; Tajer, J. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy vol. 4 issue 4 1999. p. 89-90

 W latach 1978-1993 w Klinice Radioterapii Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie leczono… (more)

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70008-8. ISSN: 1507-1367.

More Like This

10. 23 Wynik leczenia skojarzonego chorych na ziarnice zlosliwa wg protokolu AMA + RT. Meder, J.; Brzeska, B.; Osiadacz, W.; Lampka, E.; Kawecki, A.; Fijuth, J.; Lyczek, J. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy vol. 4 issue 4 1999. p. 111

 W latach 1983-1987 w Klinice Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie leczono grupe 40… (more)

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70023-4. ISSN: 1507-1367.

More Like This

11. 11 Ocena wynikow leczenia metoda skojarzona (chemioterapia 6X MOPP z uzupelniajacym napromienianiem) chorych na ziarnice zlosliwa w stopniu zaawansowania I-IIIA. Meder, J.; Osiadacz, W.; Brzeska, B.; Lampka, E.; Tajer, J.; Kawecki, A.; Lyczek, J. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy vol. 4 issue 4 1999. p. 91

 W latach 1978-1993, w Klinice Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie, leczono 258 chorych… (more)

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70011-8. ISSN: 1507-1367.

More Like This

12. 42 Pierwotne chloniaki kosci (PChK). Tajer, J.; Lampka, E.; Brzeska, B.; Osiadacz, W.; Meder, J. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy vol. 4 issue 4 1999. p. 120-121

 Pierwotne chloniaki kosci (PChK) stanowia 3% wszystkich zlosliwych nowotworow kosci oraz 4-5% wszystkich… (more)

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70041-6. ISSN: 1507-1367.

More Like This

13. 7 Taktyka postepowania u chorych na chloniaki zlosliwe mozgu - doswiadczenia wlasne. Lampka, E.; Tajer, J.; Borawska, A.; Walewski, J.; Meder, J.; Leszczyk, Cz.; Mioduszewska, O. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy vol. 4 issue 4 1999. p. 89

 Chloniaki pierwotne mozgu stanowia grupe 0,3-2,5 % nowotworow osrodkowego ukladu nerwowego i ponizej… (more)

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70007-6. ISSN: 1507-1367.

More Like This

14. 5 Miejsce radioterapii w leczeniu chorych na pierwotne chloniaki srodpiersia o wysokim stopniu zlosliwosci histologicznej. Krzyzanowska, J.; Meder, J.; Brzeska, B.; Lampka, E.; Osiadacz, W.; Walczewski, J.; Mioduszewska, O. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy vol. 4 issue 4 1999. p. 87-88

 Material: W latach 1991-1998 leczono w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Sklodowskiej… (more)

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70005-2. ISSN: 1507-1367.

More Like This

15. 18 Taktyka postepowania u kobiet w ciazy z rozpoznana ziarnica zlosliwa - doswiadczenia wlasne. Meder, J.; Lampka, E.; Kawecki, A.; Lyczek, J.; Debski, R.; Kawczynska, M.; Walewski, J. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy vol. 4 issue 4 1999. p. 108

 Praca przedstawia doswiadczenia wlasne i taktyke postepowania u 13 kobiet w ciazy leczonych… (more)

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70018-0. ISSN: 1507-1367.

More Like This